Disclaimer

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van Rikegroup.com. Wij streven ernaar om alle informatie actueel te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij verschaffen de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

Wij mogen onze site naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt of kopieert.

 

Indien u fouten, onnauwkeurigheden of andere niet kloppende informatie tegenkomt, kunt u altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@rikegroup.com.