Privacyverklaring Riké Group

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Persoonsgegevens

Qwords Online B.V. (handelend onder Rikegroup.com hierna ''Rikegroup'') kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Rikegroup en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of bij het aanvragen van een offerte aan ons hebt verstrekt. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Rikegroup kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige door u aan ons verstrekte gegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring omschreven

Waarom heeft Rikegroup mijn persoonsgegevens nodig?

Rikegroup verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Rikegroup uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u of door uw bedrijf gesloten overeenkomst of in het kader van promotieactiviteiten. 

 

Hoe lang bewaart Rikegroup mijn persoonsgegevens?

Rikegroup bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Riké Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Uw gegevens kunnen ook worden bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Beveiliging

Rikegroup neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Rikegroup maakt gebruik van een SSL-Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@rikegroup.nl.

 

Formulieren

Door middel van formulieren op de website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen voor bijvoorbeeld een offerte. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

 

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. 

 

Andere partijen / Derden

Riké Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

 

Rikegroup.com

Greente 143

8281 KN Genemuiden

+31 (0)38 2022670

info@rikegroup.com

 

U heeft de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Rikegroup heeft en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming; 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of informeren, dan vernemen wij dat graag van u. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit betreft de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rikegroup maakt gebruikt van functionele cookies, analytische cookies (geanonimiseerd) en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het gebruik van deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Op de pagina Cookies heeft u de mogelijkheid om marketingcookies uit te schakelen. Functionele en analytische kunt u alleen via uw browser uitschakelen.